ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Administrator
Kategoria:

W związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w msc. Durlasy - kolonia w dniu 10.03.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 9.00 – 13.00.

Administrator
Kategoria:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. informuje, że w dniach 04. 02. 2020 – 05 . 02. 2020 r. – możliwe przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia na sieci wodociągowej w godz. 8.00 – 15.00,  w msc; Dąbrówka, Szkwa, Płoszyce, Grale w związku z  pracami konserwacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce.

Administrator
Kategoria:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o. o. informuje, że dnia 15.01.2020 r. w godz. 09:00 - 12:00 z powodu awarii nie będzie dostawy wody w miejscowości Olszewka i Szwendrowy Most.

Administrator
Kategoria:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. zwraca się do tych mieszkańców Gminy Lelis, którzy nie podpisali jeszcze umowy na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków z Przedsiębiorstwem, o niezwłoczne (najpóźniej dnia 15 września 2019 r.) stawiennictwo w siedzibie Spółki przy ul. Szkolnej 37 w Lelisie  i dopełnienie ustawowego obowiązku. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Wskazać należy, że istotnym problemem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, w tym także naszego Zakładu, jest nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. W rezultacie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki.

Przypominamy, że:

  • z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w przypadku poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy oraz w przypadku poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5 000 zł;
  • nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. Postępowanie takie to przestępstwo, które podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. będzie weryfikował przypadki kradzieży wody i nielegalnego odprowadzania ścieków.   Jednak aby zmniejszyć tego rodzaju przypadki do minimum potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców. Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki nielegalnego poboru wody, a w szczególności z układów hydrantowych.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub odprowadzaniu ścieków można przekazywać telefonicznie pod nr tel. /29/ 761-19-81  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Design by: www.diablodesign.eu