ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Administrator
Kategoria:
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrołęce, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, przeprowadza badania laboratoryjne z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lelis.
 
Urządzenia wodociągowe do badań jakości wody na terenie gminy Lelis zlokalizowane są w miejscowościach:
  • Olszewka,
  • Dąbrówka,
  • Gnaty,
  • Lelis.

Ocenę z urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydaje się w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Design by: www.diablodesign.eu