ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Administrator
Kategoria:
ZMIANA STAWEK TARYFOWYCH (WODA I ŚCIEKI)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gminy Lelis, informuje, iż w dniu 10.11.2022 r. zmieniają się stawki taryfowe za dostarczoną wodę i odbiór ścieków, na podstawie decyzji Wód Polskich, nr BI.RZT.70.18.2020.GS  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lelis na okres 3 lat.

 

Design by: www.diablodesign.eu