ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Wojciech Sikora

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis


Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ne terenie gminy Lelis w 2020 r.

  1. POBIERZ DOKUMENT Zapytanie ofertowe
  2. POBIERZ DOKUMENT Opis przedmiotu zamówienia
  3. POBIERZ DOKUMENT Projekt umowy
  4. POBIERZ DOKUMENT Formularz ofertowy
  5. POBIERZ DOKUMENT Klauzula informacyjna (RODO)

 

POBIERZ DOKUMENT Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.01.2020 r.)

 

Termin składania ofert do dnia: 27.01.2020 r. do godz. 9:00.

Szczegółowych informacji w przedmiocie zamówienia udziela: Pan Łukasz Oprawko tel. 297-611-983

Design by: www.diablodesign.eu