ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Wojciech Sikora

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

 

Zapytanie ofertowe: "Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o. o."

  1. POBIERZ DOKUMENT Zapytanie ofertowe
  2. POBIERZ DOKUMENT Opis przedmiotu zamówienia
  3. POBIERZ DOKUMENT Projekt umowy
  4. POBIERZ DOKUMENT Formularz ofertowy
  5. POBIERZ DOKUMENT Klauzula informacyjna (RODO)

 

POBIERZ DOKUMENT Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.12.2019 r.)

 

Termin składania ofert do: 09.12.2019 r. godz. 9:00.

Szczegółowych informacji w przedmiocie zamówienia udziela: Pan Łukasz Oprawko tel. 297-611-983

Design by: www.diablodesign.eu