ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Wojciech Sikora

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

 

Zapytanie ofertowe: "Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych"

  1. POBIERZ DOKUMENT Zapytanie ofertowe
  2. POBIERZ DOKUMENT Opis przedmiotu zamówienia
  3. POBIERZ DOKUMENT Projekt umowy
  4. POBIERZ DOKUMENT Formularz ofertowy
  5. POBIERZ DOKUMENT Klauzula informacyjna (RODO)

 

POBIERZ DOKUMENT Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.11.2019 r.)

 

Termin składania ofert do: 08.11.2019 r. godz. 9:00.

Szczegółowych informacji w przedmiocie zamówienia udziela: Pan Łukasz Oprawko tel. 297-611-981

Design by: www.diablodesign.eu